Tin tức

Bạn có biết ?

QUỐC GIA NÀO SẢN XUẤT ĐƯỢC SẢN LƯỢNG THỊT BÒ LỚN NHẤT THẾ GIỚI?Chính là Mỹ! Bò Mỹ ạ!Về sản lượng thịt bò để lấy

Xem thêm