Phần thăn ngoại là một trong những phần mềm nhất của con bò do nó gần như không có gân.
     Thăn ngoại có phần mỡ chạy ngay phía trên,  mỡ của nó không chạy hẳn vào trong như nạc lưng sườn, nhưng vẫn đủ lượng để thịt thơm. Thăn ngoại là á khôi của thịt bò khi nhắc tới độ mềm, các nhà hàng lấy nó nướng than/áp chảo là nhiều vô kể, đặc biệt là những chỗ mang hơi hướm Argentina hay Mỹ. Nhật thường xắt thăn ngoại thành miếng mỏng rồi đem nhúng lẩu hoặc áp chảo sơ.