Thăn lưng – phần thịt chuyên được sử dụng làm các món bit-tết & nướng.